Drukuj

Seminarium jest uruchamiane jedynie na indywidualne zamówienie i prowadzone w formie warsztatowej dla grupy od 1 do 8 osób.

Poziom zagadnień w kazdym przypadku dostosowywany jest do potrzeb i poziomu zaawansowania:

 

"Wstep do analizy ryzyka" - obejmuje definicje podstawowych pojęć, metody identyfikacji ryzyk i czynników ryzyka, metody pomieru ryzyka w kategoriach ilościowych i jakościowych, problematykę zarządzania ryzykiem. 

 

"Analiza ryzyka w procesie inwestycyjnym" - obejmuje prezentację na bazie praktycznych przykładów, zaawansowanych narzędzi analitycznych stosowanych w procesie modelowania ryzyka w kategoriach ilościowych, z wykorzystaniem ModelRisk oraz metody analityczne (drzewo decyzyjne, wycena opcji realnych, modelowanie stochastyczne).