Drukuj

Wycena realizowana jest z uwzględnieniem wytycznych OECD oraz krajowego prawa podatkowego, w zakresie ustalania cen wewnętrznych w transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. 

W dziedzinie cen transferowych aktywnie współpracujemy ze stowarzyszeniem Centrum Cen Transferowych, którego jesteśmy współzałożycielem.  

Od 2012 r. opiniowaliśmy wiele nowych propozycji OECD a następnie BEP w zakresie rozdziału 6 wytycznych dot. cen transferowych w transakcjach obejmujących transfer i licencjonowanie dóbr niematerialnych. W ramach prac stowarzyszenia CCT uczestniczyliśmy w obradach  OECD w Paryżu, których celem było przedyskutowanie projektu wytycznych i uwag zgłoszonych przez przedstawicieli rządów, instytucje, stowarzyszenia i czołowe firmy doradcze.

Wypracowaliśmy procedury postępowania w procesie wyceny, których celem jest minimalizacja ryzyka podatkowego. Nasze ekspertyzy, realizowane dla odbiorców krajowych oraz  zagranicznych spotkały się z uznaniem ze strony klientów i nie były podważone przez władze podatkowe.