Przedsiębiorstwo, to według nowelizacji Kodeksu Cywilnego "zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej".

Nowa definicja przedsiębiorstwa zawiera długą listę składników przedsiębiorstwa:

 • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 • własność nieruchomości lub ruchomości w tym urządzeń, materiałów i wyrobów oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 • wierzytelności,
 • prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 • koncesje i zezwolenia;
 • patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 • tajemnice przedsiębiorstwa;
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nowelizacja KC wprowadza nowy dział, w którym znajduje się definicja przedsiębiorcy. Zgodnie z projektem przedsiębiorcami są osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Zarówno osoba fizyczna jak i prawna może dokonać obrotu gospodarczego, którego przedmiotem będzie przedsiębiorstwo np: na drodze sprzedaży, dzierżawy czy też wniesienia aportem do spółki.

Wycena przedsiębiorstwa może być zrealizowana:

 • z wykorzystaniem każdego z podstawowych podejść (kosztowe, rynkowe lub dochodowe),
 • z zastosowaniem szczegółowych metod wyceny,
 • w kontekście celu wyceny.

Cena płacona w transakcji kapitałowej za przedsiębiorstwo może odbiegać od jego wartości:

 • kiedy cena jest wyższa od wartości, to w aktywach bilansu kupującego pojawia się nowy składnik o nazwie “wartość firmy”,
 • kiedy cena jest niższa od wartości, to w pasywach bilansu kupującego pojawia się składnik o nazwie “ujemna wartość firmy” (w przypadku MSR / MSSF ujemna wartość firmynie występuje, gdyż jest spisywana w przychody w dacie transakcji).

Pytania Internautów

Czy firmę powinien wyceniać biegły rewident?

Powiedziano mi że firmę musi wycenić biegły rewident. Czy to prawda?

zobacz więcej
Wycena autorskich praw majątkowych dla potrzeb aportu.

Chciałbym zasięgnąć porady w kwestii wyceny aportu wnoszonego do spółki z o.o. w postaci praw autorskich do oprogramowania. Jaką metodę wyceny...

zobacz więcej

Skontaktuj się z nami

tel: 510 088 837

Napisz wiadomość 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.