Przedsiębiorstwo, to według nowelizacji Kodeksu Cywilnego "zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej".

Nowa definicja przedsiębiorstwa zawiera długą listę składników przedsiębiorstwa:

 • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 • własność nieruchomości lub ruchomości w tym urządzeń, materiałów i wyrobów oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 • wierzytelności,
 • prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 • koncesje i zezwolenia;
 • patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 • tajemnice przedsiębiorstwa;
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nowelizacja KC wprowadza nowy dział, w którym znajduje się definicja przedsiębiorcy. Zgodnie z projektem przedsiębiorcami są osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Zarówno osoba fizyczna jak i prawna może dokonać obrotu gospodarczego, którego przedmiotem będzie przedsiębiorstwo np: na drodze sprzedaży, dzierżawy czy też wniesienia aportem do spółki.

Wycena przedsiębiorstwa może być zrealizowana:

 • z wykorzystaniem każdego z podstawowych podejść (kosztowe, rynkowe lub dochodowe),
 • z zastosowaniem szczegółowych metod wyceny,
 • w kontekście celu wyceny.

Cena płacona w transakcji kapitałowej za przedsiębiorstwo może odbiegać od jego wartości:

 • kiedy cena jest wyższa od wartości, to w aktywach bilansu kupującego pojawia się nowy składnik o nazwie “wartość firmy”,
 • kiedy cena jest niższa od wartości, to w pasywach bilansu kupującego pojawia się składnik o nazwie “ujemna wartość firmy” (w przypadku MSR / MSSF ujemna wartość firmynie występuje, gdyż jest spisywana w przychody w dacie transakcji).

Pytania Internautów

Czy można wycenić firmę na datę wsteczną

Wycena może być przygotowana na określoną datę, zarówno przeszłą, obecną jak i przyszłą.

zobacz więcej
Wycena autorskich praw majątkowych dla potrzeb aportu.

Chciałbym zasięgnąć porady w kwestii wyceny aportu wnoszonego do spółki z o.o. w postaci praw autorskich do oprogramowania. Jaką metodę wyceny...

zobacz więcej

Skontaktuj się z nami

tel: 510 088 837

Napisz wiadomość 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.