Wartość godziwa została zdefiniowana w Ustawie o Rachunkowości w 2001r. dla potrzeb wyceny bilansowej.

“Kwota za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi oraz dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami. Wartość godziwą instrumentów finansowych znajdujących się w obrocie na aktywnym rynku stanowi cena rynkowa pomniejszona o koszty związane z przeprowadzeniem transakcji, gdyby ich wysokość była znacząca.”.

Jak widać “wartość godziwa” w rozumieniu ustawy o rachunkowości jest pojęciem szerszym niż ”wartość rynkowa”. Pojęcie “wartość rynkowa” odnosi się do rynkowej metody wyceny i związana jest z ceną możliwą do uzyskania na “aktywnym rynku”. Rynek aktywny reguluje par. 7 MSR 38 jako rynek spełniający jednoczesne warunki: przedmiot obrotu na rynku jest jednorodny (homogeniczny - nierozróżnialny), rynek jest płynny (w dowolnym momencie są chętni do kupna i sprzedaży), ceny podawane są do publicznej wiadomości.

Wartość godziwą możemy ustalić nawet gdy brak jest rynku aktywnego dla wycenianego przedmiotu. W takim przypadku mamy prawo do zastosowania innych metod wyceny. Każda z tych metod zawiera w sobie pewną dozę subiektywizmu i sposoby obiektywizacji procesu, co oznacza że ekspert realizujący wycenę wedle najlepszej swojej wiedzy i umiejętności, powinien zmierzać do ustalenia wartości możliwie najbardziej zbliżonej do wartości obiektywnej, a więc takiej która mogłaby podlegać wymianie w warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy dobrze poinformowanymi i niepowiązanymi ze sobą stronami.

Istnieje wiele sytuacji gdy wycena wartości godziwej staje się koniecznością z punktu widzenia przepisów Ustawy o Rachunkowości. Zazwyczaj taka wycena powstaje dla potrzeb:

  • aktualizacji aktywów finansowych i instrumentów pochodnych,
  • niektórych środków trwałych np: nieruchomości traktowanych jak lokata,
  • ujęcia w księgach przejętych aktywów i zobowiązań (metoda nabycia),
  • aktualizacji aktywów netto jednostek podporządkowanych (sprawozdanie skonsolidowane).

W wielu przypadkach biznesowych i relacjach międzyludzkich, nie związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, poszukujemy ”wartości godziwej”, kierując się podświadomie znaczeniem semantycznym tego pojęcia - ”fair value” - wartość uczciwa oraz skojarzone z tym pojęciem etyczne postępowanie.

Dzieje się tak przykładowo w trakcie:

  • podziału majątku wspólnego,
  • ustalania wysokości roszczeń o odszkodowanie,
  • ustalania wartości wyjściowej lub docelowej w procesie negocjacji warunków transakcji,
  • ustalania wartości aportu.

Być może każdy proces wyceny powinien być realizowany w sposób umożliwiający ustalenie wartości godziwej w aspekcie powyższych pojęć.

Dlaczego więc mówimy o subiektywizmie wyceny, o wycenie realizowanej dla potrzeb i na zlecenie określonej strony transakcji? Czy wycena wartości godziwej jest czystą fikcją literacką, dążeniem do nigdy nieosiągalnego teoretycznego wzorca?

Pytania Internautów

Jak wycenić oprogramowanie licencyjne?

jeśli to nie kłopot, mam ogromną prośbę o pomoc w wycenie oprogramowania firmy Adobe oraz Microsoft. Jesteśmy agencją reklamową, posiadamy kilka...

zobacz więcej
Czy metoda porównawcza w wycenie jest najlepsza?

Potrzebuję wycenić znak towarowy dla potrzeb planowanej umowy licencyjnej zawieranej pomiędzy podmiotami powiązanymi, czy wycena musi być dokonana...

zobacz więcej

Skontaktuj się z nami

tel: 510 088 837

Napisz wiadomość 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.