Wartość godziwa została zdefiniowana w Ustawie o Rachunkowości w 2001r. dla potrzeb wyceny bilansowej.

“Kwota za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi oraz dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami. Wartość godziwą instrumentów finansowych znajdujących się w obrocie na aktywnym rynku stanowi cena rynkowa pomniejszona o koszty związane z przeprowadzeniem transakcji, gdyby ich wysokość była znacząca.”.

Jak widać “wartość godziwa” w rozumieniu ustawy o rachunkowości jest pojęciem szerszym niż ”wartość rynkowa”. Pojęcie “wartość rynkowa” odnosi się do rynkowej metody wyceny i związana jest z ceną możliwą do uzyskania na “aktywnym rynku”. Rynek aktywny reguluje par. 7 MSR 38 jako rynek spełniający jednoczesne warunki: przedmiot obrotu na rynku jest jednorodny (homogeniczny - nierozróżnialny), rynek jest płynny (w dowolnym momencie są chętni do kupna i sprzedaży), ceny podawane są do publicznej wiadomości.

Wartość godziwą możemy ustalić nawet gdy brak jest rynku aktywnego dla wycenianego przedmiotu. W takim przypadku mamy prawo do zastosowania innych metod wyceny. Każda z tych metod zawiera w sobie pewną dozę subiektywizmu i sposoby obiektywizacji procesu, co oznacza że ekspert realizujący wycenę wedle najlepszej swojej wiedzy i umiejętności, powinien zmierzać do ustalenia wartości możliwie najbardziej zbliżonej do wartości obiektywnej, a więc takiej która mogłaby podlegać wymianie w warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy dobrze poinformowanymi i niepowiązanymi ze sobą stronami.

Istnieje wiele sytuacji gdy wycena wartości godziwej staje się koniecznością z punktu widzenia przepisów Ustawy o Rachunkowości. Zazwyczaj taka wycena powstaje dla potrzeb:

  • aktualizacji aktywów finansowych i instrumentów pochodnych,
  • niektórych środków trwałych np: nieruchomości traktowanych jak lokata,
  • ujęcia w księgach przejętych aktywów i zobowiązań (metoda nabycia),
  • aktualizacji aktywów netto jednostek podporządkowanych (sprawozdanie skonsolidowane).

W wielu przypadkach biznesowych i relacjach międzyludzkich, nie związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, poszukujemy ”wartości godziwej”, kierując się podświadomie znaczeniem semantycznym tego pojęcia - ”fair value” - wartość uczciwa oraz skojarzone z tym pojęciem etyczne postępowanie.

Dzieje się tak przykładowo w trakcie:

  • podziału majątku wspólnego,
  • ustalania wysokości roszczeń o odszkodowanie,
  • ustalania wartości wyjściowej lub docelowej w procesie negocjacji warunków transakcji,
  • ustalania wartości aportu.

Być może każdy proces wyceny powinien być realizowany w sposób umożliwiający ustalenie wartości godziwej w aspekcie powyższych pojęć.

Dlaczego więc mówimy o subiektywizmie wyceny, o wycenie realizowanej dla potrzeb i na zlecenie określonej strony transakcji? Czy wycena wartości godziwej jest czystą fikcją literacką, dążeniem do nigdy nieosiągalnego teoretycznego wzorca?

Pytania Internautów

Wycena autorskich praw majątkowych dla potrzeb aportu.

Chciałbym zasięgnąć porady w kwestii wyceny aportu wnoszonego do spółki z o.o. w postaci praw autorskich do oprogramowania. Jaką metodę wyceny...

zobacz więcej
Czy można wycenić markę firmy ponoszącej straty?

Jako likwidator mam obowiązek sprzedać wszystkie składniki majatkowe w tym wartosci niematerialne i prawne. Przez ostatnie trzy lata spółka...

zobacz więcej

Skontaktuj się z nami

tel: 510 088 837

Napisz wiadomość 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.