Drukuj

Jako likwidator mam obowiązek sprzedać wszystkie składniki majatkowe w tym wartosci niematerialne i prawne. Przez ostatnie trzy lata spółka przynosiła straty, czy jej marka może być coś warta?

Jeśli nawet firma ponosi straty, to nie oznacza to że nie posiada ona wartościowej marki. W takim przypadku należy prawidłowo zidentyfikować:

Wyceniałem już marki firm, które od kilku lat notowały straty finansowe i w kilku przypadkach straty te wynikały z czynników nie związanych z marką, np:

W takim przypadku należy jedynie dobrać właściwą metodę wyceny.