Drukuj

Powiedziano mi że firmę musi wycenić biegły rewident. Czy to prawda?

Aby odpowiedzieć uczciwie na to pytanie, należy ustalić zakres kompetencji osoby dokonującej takiej wyceny. Wycena przedsiębiorstwa wymaga znajomości:

Nie sądzę aby każdy biegły rewident był przygotowany do przeprowadzania wyceny przedsiębiorstw oraz posiadał odpowiednie doświadczenie. Nie wyklucza to jednak twierdzenia, że mogą istnieć biegli rewidenci, którzy mają wystarczające kwalifikacje. Problem w tym że nasi legislatorzy zapisali kiedys w KSH że wkład niepieniężny bada biegły rewident no i biedny biegły musi sie znac na wycenie wartości niematerialnych i prawnych lub wspólpracowac z ekspertem dziedzinowym.