Drukuj

Zaprojektowałem znak firmowy z którego klient zrezygnował, ale po pewnym czasie bez mojej wiedzy i zgody zaczął ten projekt wykorzystywać co trwa już ok. ośmiu lat.
Domagam się 20 tys. zł za projekt znaku, ale przedsiębiorstwo, które wykorzystuje ten znak kwestionuje moje roszczenia.
Kto i w jaki sposób może ocenić, że moje roszczenia są słuszne i wycenić wartość tego znaku.

W kwestii czy roszczenia są zasadne powinien się wypowiedzieć rzecznik patentowy lub kancelaria prawna zajmująca się autorskimi prawami majątkowymi.
W sprawie wyceny znaku towarowego mogę panu pomóc, od 1999 r. pełnię funkcję biegłego sądowego w tym obszarze. Musi Pan jednak pamiętać, że jeśli chce Pan powiązać wartość roszczenia z wartośćią znaku towarowego to trzeba będzie wykazać związek przyczynowo skutkowy pomiędzy wartością znaku towarowego i wykonanym projektem (co nie jest wcale oczywiste).