Skip to main content

Bądźmy w kontakcie:

Firma

08 luty 2024

"wycenapraw.pl" to działalność gospodarcza, zarejestrowana w dniu 13.04.1995 r. i prowadzona nieprzerwanie.

Zespoły ekspertów wycenapraw.pl przygotowały kilkaset wycen i opinii dla start-upów, firm prywatnych i publicznych oraz dużych grup kapitałowych, , fuzje i przejęcia, umowy licencyjne, opcji menedżerskich oraz odkupu udziałów mniejszościowych, w tym transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi

Andrzej Podszywałow, MBA jest liderem zespołów doradczych wycenapraw.pl.

  • Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, WNE, Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka (1976-1980), Master of Business Administration (1990-1991).
  • Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Warszawie (od 1999 do 2019) w zakresie wyceny wartości niematerialnych (znaki towarowe, patenty, know-how), wyceny instrumentów kapitałowych (akcje, instrumenty pochodne), analizy ryzyka w zarządzaniu.
  • Autor wielu opinii sądowych (odszkodowania za: naruszenie praw autorskich i praw własności przemysłowej, w tym znaków towarowych i patentów, nieuczciwe ceny w transakcji przymusowego wykupu kapitałowego, czyny nieuczciwej konkurencji).
  • Członek wyspecjalizowanych grup roboczych powoływanych przez ministerstwa finansów,  rozwoju i nauki, m.in. zespół oceniający wnioski w programach: Kreator Innowacji i Patent Plus w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, IP BOX w Ministerstwie Finansów.
  • Arbiter Komisji Prawa Autorskiego (2011 - 2018).
  • Współzałożyciel i członek Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych (od 2012).
  • Ekspert Centrów Transferu Technologii czołowych polskich uczelni w zakresie wyceny własności intelektualnej oraz wspierania negocjacji umów licencyjnych i kapitałowych.
  • Wykładowca studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej - z zakresu wyceny wartości niematerialnych i prawnych oraz instrumentów kapitałowych - Wycena kapitałowa spółek (2010-2015), obecnie na studiach podyplomowych Ceny transferowe i Zarządzanie podatkami (od 2016).

Potrzebujesz pomocy lub informacji - skorzystaj z bezpłatnej porady.

Krótka rozmowa przez telefon byc może pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze.