Skip to main content

Bądźmy w kontakcie:

Wycena

16 luty 2024

W obszarze naszej praktyki zawodowej znajduje się wycena:

  • instrumentów kapitałowych: udziałów i akcji spółek prywatnych, akcji spółek publicznych, opcji na akcje,  
  • przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
  • dóbr niematerialnych: prawa z rejestracji (znak towarowy, patent, domena internetowa, wzór), prawa autorskie (oprogramowanie komputerów, utwory słowne / graficzne, prawa zależne np: wydawnicze), inne aktywa cyfrowe (kryptowanuty, NFT itp.),
  • praw z kontraktu: opcji menedżerskich, praw pierwszeństwa w nabyciu, praw licencyjnych itp.

Realizujemy wycenę dla potrzeb: transakcyjnych, bilansowych (np: impairment test), odszkodowawczych, podatkowych, inwestycyjnych, leasingowych. Wspomagamy negocjacje transferu własności lub licencjonowania przedmiotu wyceny. 

Stosujemy się do standardów wyceny, uwzględniając w doborze metod wyceny szczególne cechy przedmiotu wyceny (np: innowacyjny startup, portfel wyników R&D i patent∑ na określonym etapie rozwoju nowej technologii itp.).  Prowadzimy swoja działalność doradcza nieprzerwanie od 1995 roku, najpierw w procesach prywatyzacji i restrukturyzacji polskiej gospodarki, później także na rzecz podmiotów zagranicznych. 

Potrzebujesz pomocy lub informacji - skorzystaj z bezpłatnej porady.

Krótka rozmowa przez telefon byc może pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze.